Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

Metoda ta posiada niektóre wspólne elementy z technikami wg Kaltenborna, Maitlanda oraz Positional Release Techniques.

Koncepcja Mulligana zakłada:

 • całkowita bezbolesność podczas stosowania technik kinezyterapeutycznych
 • funkcjonalne obciążenie powierzchni stawowych siłą grawitacji
 • łączenie ruchu biernego, mobilizacyjnego w płaszczyźnie powierzchni stawowych z czynnym ruchem kątowym w tym samym stawie
 • stosowanie docisku na końcu zakresu bezbolesnego ruchu
 • wykonanie odpowiedniej liczby powtórzeń wyżej wymienionej procedury terapeutycznej
 • zadanie ćwiczeń indywidualnie dobranych dla danego pacjenta

Techniki terapeutyczne połączone z ruchem dają możliwość stosowania ich u pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych jak i leczonych w trybie ambulatoryjnym. Wyposażają pacjenta w niezbędne informacje dotyczące postępowania w okresie zaostrzenia choroby, wykonywania czynności dnia codziennego w sposób nieprowokujący wystąpienia objawów. Przygotowują do profilaktyki nawrotów choroby oraz przejęcia części odpowiedzialności za proces leczenia.
Atutem koncepcji Mulligana jest bezbolesność wykonywania terapii, co zapewnia komfort i bezpieczeństwo zarówno pacjenta jak i terapeuty, oraz stosowanie pozycji obciążenia ciężarem ciała bez uzyskiwania chwilowego odciążenia, co zwykle łagodzi objawy i występuje w innych metodach manualnych. Pacjent nie jest biernie poddawany terapii, lecz aktywnie w niej uczestniczy.

Zastosowanie:

 • dotyczy to pacjentów z problemami zarówno w stawach obwodowych jak i stawach kręgosłupa.
 • opiera się na wielu różnorodnych technikach,  m.in. techniki przeciwdziałające bólowi głowy,
 • dysfunkcje w obrębie stawów obwodowych i z chorobą krążka międzykręgowego,
 • łokieć tenisisty, golfisty
 • hipomobilność u osób starszych
 • ból