Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

Bobath dla dorosłych jest koncepcją terapeutyczną pracy ukierunkowanej na zadania. Przeznaczona jest ona dla osób dorosłych cierpiących na zaburzenia funkcji, ruchów oraz kontroli postawy wynikających z uszkodzenia w obrębie układu nerwowego (IBITA 1996, Panturin 2001, Brock et al 2002, Raine 2006).

Takie podejście do procesu rehabilitacji osób dorosłych z zaburzeniami w obrębie układu nerwowego ewoluowało z pracy Berty oraz Karela Bobath rozwijając się nieustannie na przestrzeni ostatnich 50 lat. Tego typu podejście do procesu terapii oparte jest częściowo na obecnej wiedzy z zakresu kontroli motorycznej, nauczania motorycznego oraz plastyczności (zdolności do reorganizacji) układu nerwowego i mięśniowego. Częściowo opiera się ono również o doświadczenie klinicystów uwzględniając jednocześnie potrzeby oraz oczekiwania pacjentów (Sackett 2000).

Terapeuci koncepcji Bobath dla dorosłych w swej codziennej pracy rozumieją oraz wykorzystują kluczowe założenia teoretyczne oraz kluczowe aspekty praktyki klinicznej do których to należą:

 • uzależnienie partycypacji pacjenta w życiu codziennym od jego poziomu aktywności i współistniejących zaburzeń
 • organizacji ludzkich zachowań oraz kontroli motorycznej
 • konsekwencji urazu oraz jego wpływu na możliwość wykonywania ruchów
  • proces zdrowienia uwzględniając:
  • zdolność reorganizacji układu nerwowego i mięśniowego
  • nauczanie motoryczne
  • rozumowanie kliniczne oraz analiza ruchów
  • integracja mechanizmów kontroli postawy oraz ruchów ukierunkowanych na zadania
  • wykorzystanie bodźcowania sensorycznego oraz proprioreceptywnego
  • strategii postępowania
  • dokumentacji wyników terapii

Koncepcja Bobath dla dorosłych jest koncepcją pracy 24 godzinnej. Oznacza to iż proces terapii nie kończy się po wyjściu z gabinetu. Terapeuta pomoże rodzinie pacjentowi zrozumieć teoretyczne podstawy problemów z jakimi boryka się on na co dzień, jak również wypracować strategie ułatwiające wasze wspólne życie.

(na podstawie IBITA – Theoretical Assumptions)