Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

W ćwiczeniach samowspomaganych chory wykonując ruch jedna kończyną wspomaga wykonanie ruchu w stawach drugiej kończyny, zwiększając równocześnie jego zakres. Jest to rodzaj redresji , która chory sam wykonuje, zwanej „autoredresja”.

Ćwiczenia te stanowią łącznik pomiędzy grupą ćwiczeń biernych i czynnych.

Wspomaganie może być bezpośrednie albo pośrednie.

Bezpośrednie- tak jak wyżej jest napisane chory za pomocą zdrowej kończyny górnej, chwyta kończynę przeciwna, porażona i ćwiczy ją prowadząc ruch wznosu przez zgięcie w zespole stawowym barkowo-ramiennym w takim zakresie ruchu jaki jest możliwy do wykonania.

Pośrednie- są wykonywane przy użyciu systemu bloczkowego, który pozwala na działanie bardziej precyzyjne.

Omawiany rodzaj ćwiczeń stosuje się u pacjentów przewlekle chorych, chorych których proces chorobowy spowodował trwałe zmiany

Cel ćwiczeń:

  • zwiększenie zakresu ruchów w stawach
  • uzyskanie rozluźnienia nadmiernie napiętych mięśni

Wskazania:

  • przygotowanie do redresji wykonywanych przy współudziale fizjoterapeuty
  • przygotowanie do ćwiczeń czynnych wolnych
  • poprawienie trofiki mięśni
  • utrzymanie zakresu ruchów w stawach
  • zapobieganie niekorzystnym zmiana wynikającym z bezruchu