Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

Oparte są o własna siłę usprawnianego, a siła zewnętrzna ma tu jedynie charakter wspomagający.

Czasem niezbędne jest zastosowanie odciążenia, czy też pomoc w zapoczątkowaniu ruchu.

Ćwiczenia te służą głównie reedukacji mięśni czyli:

 • wzmacnianie mięśni słabych
 • kształtowanie pamięci wzorców ruchowych
 • odtwarzanie pamięci wzorców ruchowych

Nadmierne napięcie mięśni – wywołane unieruchomieniem, bólem lub innymi czynnikami kwalifikuje się do prowadzenia ćwiczeń bierno-czynnych.

Ruch prowadzony jest biernie (przez terapeutę) a zadaniem ćwiczącego jest czynne rozluźnianie mięśni, w tej części narządu ruchu, która jest ćwiczona.

Kwalifikacja do ćwiczeń ze względu na siłę mięśniową gdy siła jest równa 1 według skali testu.

Cel ćwiczeń:

 • przerwanie łuku odruchowego łańcucha bólowego
 • rozbicie napięcia mięśniowego

Wskazania:

 • stany po chirurgicznych zabiegach rekonstrukcyjnych narządu ruchu
 • choroby reumatoidalne
 • unieruchomienie kończyn za pomocą wyciągów redresyjnych
 • stany atrofii tkankowej
 • demineralizacja kości

Przeciwwskazania:

 • czynne procesy zapalne w stawach
 • świeże blizny pooperacyjne lub inne rany
 • stany wymagające unieruchomienia: złamania, zwichnięcia
 • porażenia lub niedowłady mięśni wynikające ze zmian patologicznych zlokalizowanych w ośrodkowym układzie nerwowym, połączone ze wzmożonym napięciem mięśniowym nie kwalifikują się do tego  rodzaju ćwiczeń.