Ośrodek
Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "EWA"

Centrum Medycyny Rodzinnej
Gnojnik 537, 32-864 Gnojnik

Rehabilitacja dzieciW Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym EWA w Gnojniku  stworzono możliwość rehabilitacji dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową w ramach pobytów na turnusach rehabilitacyjnych  a także pobytach komercyjnych .

Rehabilitacją objęte są dzieci i młodzież z następującymi schorzeniami:

 • Mózgowe Porażenie Dziecięce, epilepsja, inne schorzeń neurologicznych,
 • opóźniony rozwój umysłowy, fizyczny
 • wady postawy,
 • uszkodzenia powypadkowe .
 • schorzenia dróg oddechowych

Do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego EWA kieruje się na podstawie: skierowania przez lekarza rodzinnego lub specjalistę w ramach turnusów rehabilitacyjnych oraz pobytów komercyjnych / finansowanych przez stowarzyszenia , fundacje czy indywidualne opłaty/

W ORW EWA  panuje ciepła, rodzinna atmosfera sprzyjająca rozwojowi emocjonalnemu i duchowemu podopiecznych. Pobyty wspomagają wyuczenie podstawowych czynności samoobsługowych, przygotowują  dzieci do szeroko rozumianego życia w społeczeństwie. Prowadzona jest  rehabilitacja lecznicza, pomoc psychologiczną, logopedyczną, zajęcia terapeutyczne.

ORW EWA  zapewnia warunki do realizacji indywidualnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych uczestników w tym  całodobowe  wyżywienie, całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską / lekarz rehabilitant i lekarz pediatra i  rodzinny/

Rehabilitacja medyczna obejmuje szeroki zakres zabiegów i ćwiczeń realizowanych wg wskazań, wykonywanych pod okiem rehabilitantów, odpowiednich specjalizacji.

Założenia terapeutyczne i edukacyjne realizowane są poprzez wprowadzenie zajęć doskonalących motorykę dużą i małą, udział w życiu społecznym w formie organizowanych tu spotkań integracyjnych.

Placówka dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą w pionie medycznym w tym:

 • Kinezyterapeutami
 • Fizykoterapeutami
 • Masażystami
 • Pielęgniarkami
 • Terapeutą zajęciowym Psychologiem
 • Logopedą
 • Lekarzem rehabilitacji , pediatrą , lekarzem rodzinnym

Ten profil zatrudnienia umożliwia wykonywanie szeregu nawet najbardziej skomplikowanych zabiegów, które odbywają się w gabinetach kinezyterapii, hydromasażu, fizykoterapii, masażu suchego. Nowocześnie wyposażone gabinety umożliwiają leczenie poprzez laseroterapię, magnetoterapię, krioterapię, leczenie ultradźwiękami, masaż elektrostatyczny oraz saunę., zabiegami wodnymi , zabiegi z borowina , inhalacje . Ćwiczenia bierne i czynne w salach gimnastycznych wspomagane są wysokiej klasy sprzętem rehabilitacyjnym.

 W obiekcie znajduje się Grota Solna – gdzie można korzystać z haloterapii, muzykoterapii i chronoterapii.

Oprócz zabiegów typowo rehabilitacyjnych w Ośrodku prowadzone są zajęcia logopedyczne, psychologiczne.  i zajęcia z terapeutą zajęciowym  .Są to ważne elementy rehabilitacji leczniczej.

Organizowane są :

 •  wycieczki krajoznawcze umożliwiające dzieciom niepełnosprawnym poznanie ciekawych obiektów historycznych, środowisk przyrody itp.,
 •  spotkania przy ognisku dla dzieci niepełnosprawnych, ich opiekunów
 •  uaktywnienie i inspirowanie zainteresowań dzieci podczas zajęć w świetlicy,
 •  organizowanie imprez okolicznościowych,
 •  współpraca z rodzicami i wytyczenie wspólnego kierunku rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

W świetlicy znajduje się ponadto sprzęt RTV, gry, zabawki, pomoce do zabaw ruchowych, umuzykalniających, plastycznych, manipulacyjno-konstrukcyjnych oraz komputer. 

 Można korzystać z placu zabaw  oraz z altan znajdujących się w obejściu Ośrodka .Ośrodek ogrodzony , monitoring zewnętrzny.
 Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy EWA jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, Dysponuje dobrymi warunkami mieszkalnymi / pokoje 1, 2 osobowe  z pełnym węzłem sanitarnym , z telewizorem  , podręczne kuchenki , świetlice
/.

ozio_gallery_nano